Home

Welcome to my home !

Chào, tôi là Yoori.

Muốn biết tôi là ai? Hãy vào mục Giới thiệu

Muốn biết tôi đã làm được những gì? Hãy vào mục Portfolio

Muốn trao đổi về công việc? Vui lòng liên hệ với tôi bằng Facebook hoặc email yoorifilm@gmail.com nhé.

Cảm ơn bạn!