KHÔNG AI CỨU NỔI CON MÈO

Không thể phủ nhận rằng, Save The Cat! là một trong những cuốn sách có tầm ảnh hưởng lớn đối với điện ảnh thế giới nói chung và cộng đồng biên kịch nói riêng; thông qua những kỹ thuật kể chuyện được tác giả Blake Snyder hướng dẫn, tổng hợp thành công thức dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ áp dụng.

Dù vậy, không phải ai cũng hiểu rõ chính xác “Save The Cat” nghĩa là gì.