Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả
Bài viết khác

WARNING!!! Ba Hồi sẽ giết bạn

Mỗi năm, chỉ riêng thị trường Việt Nam đã có hàng ngàn kịch bản điện ảnh được viết ra; trong số đó, chỉ một vài kịch bản được đưa vào sản xuất (riêng CJ Việt Nam nghe đâu chỉ mới đầu tư cho đúng một kịch bản (tạm) thuần Việt duy nhất sau 7 năm). …