Yoori Originals

A films by Yooribae.

Các nhà làm phim bậc thầy đều khuyên rằng, cách tốt nhất để học làm phim là tự mình làm phim; hay đúng hơn là làm phim với kinh phí thấp. Đó cũng là cách hiệu quả nhất để người làm phim học cách thể hiện tư duy thẩm mỹ, góc nhìn của bản thân.

Bên cạnh đó, để làm được phim với ngân sách hạn chế, cần phải đầu tư nhiều năng lực hơn.

Và đó là con đường dẫn dắt tôi trở thành một người làm phim độc lập.

Cinematic Vlog

Photo by yooribae.

Take camera and shoot is the way to keep some memories alive.