Thẻ: cảnh quay

  • [The Scenes] #1: Hoài niệm mối tình đầu

    [The Scenes] #1: Hoài niệm mối tình đầu

    Well, I’m back. Ban đầu, tôi chỉ định up clip này lên facebook và viết vài dòng status. Nhưng cuối cùng thì nó lại dài lằng ngoằng thế này đây. Tôi không biết nên xếp bài này vào hạng mục nào, vì rõ ràng, đây không phải bài phân tích phim, cũng chẳng phải bài…