Phim chữa lành – Ai chữa, ai lành?

Vài ngày trước, tôi có đọc được một bài báo, phỏng vấn một biên kịch phim truyền hình có vài phim (tự nhận là) “chữa lành” được chiếu trên TV thời gian gần đây. Biên kịch đó chia sẻ rằng “Muốn “cứu hộ” được thì trước đó phim phải kể về những tổn thương, về những “tan nát” mà các […]